เครื่องออกกำลังกาย

สถานีดันอากาศคู่

คุณสมบัติใช้ออกกำลังกล้ามเนื้อหัวไหล่ หน้าอก แขน หรือร่างกายด้านบนเหนือเอว และทำให้ปอดขยายได้ดีกว่าเดิม ผู้เล่นจะมีความแข็งแรงและความต้...

สถานีบิดตัว

คุณสมบัติใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อปีกหลัง หน้าท้อง สะโพก เอว ขา บริเวณข้อเท้า และหัวเข่า เมื่อใช้เป็นประจำจะทำให้ช่วงเอว ต้นขา และสะโพก ...

สถานีแกว่งตัว

คุณสมบัติใช้ออกกำลังกล้ามเนื้อหัวไหล่ หน้าอก แขน หรือร่างกายด้านบนเหนือเอว และทำให้ปอดขยายได้ดีกว่าเดิม ผู้เล่นจะมีความแข็งแรงและความต้...

สถานีก้าวเดินอากาศคู่

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า และข้อเท้า ช่วยฝึกการหายใจ บริหารหัวใจ และกล้...

สถานีลู่เดินคู่

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขน ไหล่ ขา ข้อเข่า และข้อเท้า ช่วยฝึกการหายใจ บริหารหัว...

สถานียันอากาศคู่

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า และข้อเท้า รวมถึงฝึกความคล่องตัวของเท้า ...

สถานีม้าโยกคู่

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขน ขา และกล้ามเนื้อบริเวณหลัง วิธีก...

สถานีนวดหลัง

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณหลัง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและส่งเสริม...

สถานียืดขา

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา เพื่อยืดเส้นเอ็นของขาและเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหย...

สถานีบริหารไหล่

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณแขน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของแขนช่วงบน และเพิ่มควา...

สถานีดึงตัวคู่

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนและขา และเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อของแขนและข...

สถานีวงล้อบริหารมือ

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่ แขน ข้อศอก และข้อมือ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและควา...

สถานีวงล้อบิดตัว

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่ แขน ลำตัว และกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ช่วยเพิ่มความค...

สถานีดันราวยกตัวคู่

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ แขน และขาส่วนบน หน้าอก เพิ่มความแข็งแรงการทำง...

สถานีดึงคานคู่

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่ หน้าอก แขน หรือร่างกายด้านบนเหนือเอว และทำให้ปอด...

สถานีซิทอัพ

คุณสมบัติ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง บริหารต้นคอ แผ่นหลัง กล้ามเนื้อขาและข้อเท้า เมื...