ติดต่อเรา

 • กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

  โทรศัพท์ : 038-102442-2443 

  โทรสาร : 0-3810-2442

  เว็บไซต์ : http://sports.buu.ac.th

  อีเมลล์ : kunchit@buu.ac.th

   : www.facebook.com/Sport.Recreation.Buu/