อัตราค่าใช้บริการสนามกีฬา


สถานที่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และผู้ขอใช้ที่เป็นส่วนราชการอื่น มูลนิธิ และสมาคม ซึ่งไม่ได้ดำเนินการเพื่อกำไรหน่วยงานธุรกิจเอกชน สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลภายนอก
อัตราค่าตอบแทนต่อสนามกีฬา (บาท)ค่าไฟฟ้าอัตราค่าตอบแทนต่อสนามกีฬา (บาท)ค่าไฟฟ้า
ชั่วโมงครึ่งวันเต็มวันชั่วโมงชั่วโมงครึ่งวันเต็มวันชั่วโมง
1. โรงพลศึกษา 1 , 21004008001202008001,500120
2. โรงยิมมวย1003005001201506001,200120
3. อาคารนันทนาการ702004005014040080050
4. สนามเทนนิส602004007012040080070
5. สนามตะกร้อ602004005012040080050
6. สนามฟุตบอล ชมพูพันธ์ทิพย์-300500--6001,200-
7. สนามเปตอง-30050030-40080030
8. สนามกีฬากลาง7002,5005,0001,5001,5005,00010,0001,500
9. สระว่ายน้ำ4001,5003,0003008003,0006,000300
10. สนามฟุตซอล100400800702008001,50070
11. สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง100400800702008001,50070
12. สนามแบดมินตัน70---100---
หมายเหตุ
  1. เศษของชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชม.
  2. อัตรานี้ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
  3. อัตราการใช้สนาม ถ้าใช้เกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้คิดเป็นครึ่งวัน
  4. อัตราการใช้สนาม ถ้าใช้เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ให้คิดเป็นเต็มวัน