ยินดีต้อนรับสู่.....กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ร...

สรุปเหรียญ มอดินแดงเกมส์

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแ...

สาระกีฬาน่ารู้

ลอนโบวล์ส

กีฬา ลอนโบวล์สเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2131 ขณะที่อังกฤษทำสงครามกับสเปน ฟรานซิส เดรค์ ผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษในขณะนั้นกำลังเล่นลอน...

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

ข้อมูลนักกีฬา
นางสาวสาวิตรี หลักสูงเนิน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายสาริศ ปทุมวัฒนเวทย์
วิทยาลัยนานาชาติ
นายนิรวิทธ์ บุญนำ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
รูปกิจกรรม

อธิการบดี ให้โอวาทแก...

17 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาบุคลาก...

65 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

13 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

15 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network