ยินดีต้อนรับสู่.....กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา (TCAS รอบที่ 1) โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตร...

มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก กล้าหาญ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะโลจิสติกส์ และนางสาวนิชาภา ไหวไว ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ก...

สรุปเหรียญ มอดินแดงเกมส์

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแ...

สาระกีฬาน่ารู้

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

กระโดดเชือกหมู่

ประเภทการแข่งขัน กระโดดเชือกหมู่ ชาย หญิง ทีมละ 10 คน กำหนดเวลาในการกระโดด 3 นาที กติกาการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ นักกีฬารายง...

ข้อมูลนักกีฬา
นางสาวชนิดา ทาทอง
ศึกษาศาสตร์
นายณรงค์ ขาวล้วน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายณัฐกร สุขทวี
ศึกษาศาสตร์
รูปกิจกรรม

ก้าวคนละก้าว ลองรัน ...

49 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ก...

5 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพ...

8 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาบุคลากร ประจำป...

6 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network