ยินดีต้อนรับสู่.....กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก กล้าหาญ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะโลจิสติกส์ และนางสาวนิชาภา ไหวไว ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ก...

ร่วมส่งแรงใจเชียร์นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

ร่วมส่งแรงใจเชียร์และเป็นกำลังใจให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 จาการ์ตา...

สาระกีฬาน่ารู้

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

กระโดดเชือกหมู่

ประเภทการแข่งขัน กระโดดเชือกหมู่ ชาย หญิง ทีมละ 10 คน กำหนดเวลาในการกระโดด 3 นาที กติกาการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ นักกีฬารายง...

ข้อมูลนักกีฬา
นางสาวชนิดา ทาทอง
ศึกษาศาสตร์
นายเอกพงษ์ ประมาณ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
นางสาวขนิษฐา ประทุมไชย
การจัดการและการท่องเที่ยว
รูปกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ก...

5 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพ...

8 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาบุคลากร ประจำป...

6 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงแสดงความยิน...

19 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network