ยินดีต้อนรับสู่.....กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและนักกีฬาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้...

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำ...

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

สาระกีฬาน่ารู้

ลอนโบวล์ส

กีฬา ลอนโบวล์สเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2131 ขณะที่อังกฤษทำสงครามกับสเปน ฟรานซิส เดรค์ ผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษในขณะนั้นกำลังเล่นลอน...

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

ข้อมูลนักกีฬา
นายเทอดพล อาตม์อุย
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นายพัฒนพงษ์ อุทัยศรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวชยิสรา ศิริหล้า
วิทยาศาสตร์การกีฬา
รูปกิจกรรม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

15 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

16 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรม การใช้หลั...

13 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

ก้าวคนละก้าว ลองรัน ...

49 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network