ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน
  1. ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม
  2. ระยะทาง 3 X 30 เมตร
กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก
  1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์
  2. เริ่มต้นให้ผู้ชายเป็นคนลาก ผู้หญิงเป็นคนนั่ง
  3. ผู้เล่นคู่ที่ 1 จับคู่กันเรียบร้อยยืนหลังเส้นเริ่ม
  4. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่นผู้เล่นคู่ที่ 1 ลากไปส่งให้คู่ที่ 2 ระยะทาง 30 เมตร
  5. ผู้เล่นคู่ที่ 2 ลากต่อไปส่งให้ผู้เล่นคู่ที่ 3 ระยะทาง 30 เมตร
  6. ผู้เล่นคู่ที่ 3 ลากต่อไปให้พ้นเส้นชัย
  7. คู่ใดพ้นเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
  8. เปลี่ยนผู้ลากมาเป็นผู้นั่ง ผู้นั่งเป็นผู้ลากปฏิบัติเช่นเดียวกัน