ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก กล้าหาญ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะโลจิสติกส์ และนางสาวนิชาภา ไหวไว ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ก...

ร่วมส่งแรงใจเชียร์นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

ร่วมส่งแรงใจเชียร์และเป็นกำลังใจให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 จาการ์ตา...

ชมรมซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยบูรพา คว้าแชมป์ CU Softball Championship 2017

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับชมรมซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้คว้าแชมป์ CU Softball Championship 2017ทีมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิ...

สรุปเหรียญ มอดินแดงเกมส์

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแ...

การปรับปรุงสนามกีฬา ประจำปี 2561

งานบริหารสนามกีฬา กองกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสนามกีฬา ประจำปี 2561

โครงการห่วงใยสุขภาพพนักงานด้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญบุคลากรหรือผู้สนใจ เข้าร่วมการออกกำลังกายด้วย กิจกรรม “โยคะเพื่อสุขภาพ” ประจำทุกวันพุธ เวลา 15...

ศูนย์ออกกำลังกายมหาวิทยาลัยบูรพา BUU FITNESS CENTER (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูร...

ศูนย์ออกกำลังกายมหาวิทยาลัยบูรพา BUU FITNESS CENTER ( สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ )ณ อาคาร 50 ปี ...