สาระกีฬาน่ารู้

ลอนโบวล์ส

กีฬา ลอนโบวล์สเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2131 ขณะที่อังกฤษทำสงครามกับสเปน ฟรานซิส เดรค์ ผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษในขณะนั้นกำลังเล่นลอน...

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

กระโดดเชือกหมู่

ประเภทการแข่งขัน กระโดดเชือกหมู่ ชาย หญิง ทีมละ 10 คน กำหนดเวลาในการกระโดด 3 นาที กติกาการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ นักกีฬารายง...

เตะปี๊บไกล

ประเภทการแข่งขัน เตะปี๊บไกลแบบผลัด ชาย หญิง ระยะทาง 5 X 20 เมตร กติกาการแข่งขันเตะปี๊บไกลแบบผลัด นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นแต...

ปิดตาตีหม้อ

ประเภทการแข่งขัน ปิดตาตีหม้อแบบผลัด ชาย หญิงระยะทาง 5 X 20 เมตรกติกาการแข่งขันปิดตาตีหม้อแบบผลัดนักกีฬารายงานตัวติดเบอร์พร้อมไม้ตีหม้อ ...

ชักเย่อ

ประเภทการแข่งขัน ชักเย่อประเภท ชาย หญิง จำนวน 10 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 550 กก. กติกาการแข่งขันชักเย่อ นักกีฬาทั้งสองทีมรายงานตัวติดเ...

ตีวงล้อ

ประเภทการแข่งขัน ตีวงล้อระยะทาง 200 เมตร ชาย หญิง ตีวงล้อผลัด 5 X 80 เมตร กติกาการตีวงล้อระยะทาง 200 เมตร นักกีฬารายงานตัวติ...

วิ่งกะลา

ประเภทการแข่งขัน วิ่งกะลา 50 เมตร ชาย หญิง วิ่งผลัด 8 X 50 เมตร กติกาวิ่งกะลา 50 เมตร นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์พร้อมกะลา 1 ชุด นักกี...

วิ่งกระสอบ

ประเภทการแข่งขัน วิ่งกระสอบ 50 เมตร ชาย หญิง วิ่งผลัด 5 X 80 เมตร กติกาวิ่งกระสอบ 100 เมตร นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ นักกีฬายืนหลังเ...

วิ่งสามขา

ประเภทการแข่งขัน วิ่ง 100 เมตร วิ่งผลัด 5 X 80 เมตร กติกาวิ่งสามขา 100 เมตร นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ นักกีฬายืนหลังเส้นเริ่...

คริกเก็ต

คริกเก็ต(cricket) เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง มีคนเล่นทีมละ 11คน ทีม ก จัดให้คนหนึ่งเป็นผู้ขว้างลูก เรียกว่า bowler ทำการขว้างลูกไปยังไม้ที่ตั้งไ...

วู้ดบอล

วู้ดบอล มาจากคำว่า WOODที่แปลว่า ไม้ และ BALL คือลูกบอลกลมๆ WOODBALL จึงแปลว่า ลูกบอลที่ทำด้วยไม้ ดังนั้นกีฬาวู้ดบอล จึงเป็นกีฬาที่ใช้ไ...

กาบัดดี้

กีฬากาบัดดี้เป็นกีฬาพื้นบ้านมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อน มักเล่นกันทั่วไปในแถบเอเชียเขตร้อน โดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้ที่นิยมเล่นกันอย...