วิ่งกระสอบ

ประเภทการแข่งขัน
 1. วิ่งกระสอบ 50 เมตร ชาย หญิง
 2. วิ่งผลัด 5 X 80 เมตร
กติกาวิ่งกระสอบ 100 เมตร
 1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์
 2. นักกีฬายืนหลังเส้นเริ่มหลังกระสอบ
 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มผู้เล่นทุกคนต้องรีบหยิบกระสอบที่อยู่ตรงหน้ามาสวมใส่ให้เร็วที่สุด โดยใช้เท้าทั้งสองข้างของตนสวมใส่ลงในกระสอบ ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับปากกระสอบให้แน่น แล้วรีบวิ่งไปให้ถึงเส้นชัย พยายามอย่าให้หกล้ม
 4. คู่ไหนถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะตามลำดับ
 5. ขณะวิ่งผู้เล่นต้องสวมกระสอบตลอดเวลาโดยวิ่งภายในกระสอบ ห้ามกระโดดให้ใช้วิธีวิ่งซอยเท้าเร็ว ๆ
 6. ถ้ากระสอบหลุดจากมือต้องหยุดแล้วดึงกระสอบขึ้นโดยเร็วต้องไม่ให้เท้าหลุดออกจากกระสอบ
 7. กรณีที่ล้มให้ลุกขึ้นและวิ่งต่อไปให้ถึงเส้นชัย
 8. การวิ่งต้องอยู่ในช่องวิ่งของตนเอง ถ้าล้ำไปในช่องวิ่งคู่อื่นถือว่า “ฟาว์ล”
กติกาวิ่งกระสอบผลัด 5 X 80 เมตร
 1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์
 2. นักกีฬาแต่ละคนเข้าประจำที่โดยคนแรกยืนหลังเส้นเริ่ม
 3. คนที่ 1 ออกตัวถึงระยะ 80 เมตร ถอดกระสอบส่งให้คนที่ 2 ภายในเขตที่กำหนด ถ้าเกินเขต ถือว่า “ฟาว์ล”
 4. คนที่ 2 ถอดกระสอบส่งต่อให้คนที่ 3 ภายในเขต
 5. คนที่ 3 ถอดกระสอบส่งต่อให้คนที่ 4 ภายในเขต
 6. คนที่ 4 ถอดกระสอบส่งต่อให้คนที่ 5 ภายในเขต คนสุดท้ายเข้าเส้นชัย ทีมใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ : ต้องวิ่งอยู่ในช่องวิ่งของตนเองเท่านั้น