สนามและหลักเกณฑ์ในการขอใช้สนาม

หลักเกณฑ์ในการขอใช้สนามเทนนิส

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถขอใช้ บริการสนามเทนนิสได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 – 19.00...

หลักเกณฑ์ในการขอใช้อาคารนันทนาการ(เทเบิลเทนนิส)

บุคคลภายนอกสามารถขอใช้อาคารนันทนาการ (เทเบิลเทนนิส) ได้ ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. โดยเสียค่าธรรมเนียมการใช้ส...

หลักเกณฑ์ในการขอใช้สนามแบดมินตัน

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถขอใช้ บริการสนามแบดมินตันได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้ง...

หลักเกณฑ์การใช้สนามชมพูพันธ์ทิพย์

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูร...

หลักเกณฑ์การใช้สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. เสา...

หลักเกณฑ์การใช้สนามเปตอง

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิท...

หลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬากลาง (เชาวน์ มณีวงษ์)

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิท...

หลักเกณฑ์การใช้สนามฟุตซอล

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิท...

หลักเกณฑ์การใช้สนามโรงพลศึกษา

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิทย...

หลักเกณฑ์ในการขอใช้สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิท...

หลักเกณฑ์ในการขอใช้สนามบาสเกตบอล

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถขอใช้ บร...

หลักเกณฑ์การใช้โรงยิมมวย

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิท...

หลักเกณฑ์ในการขอใช้สนามตะกร้อ

นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรของมหาวิท...