รูปกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ป...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ...

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรร...

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 "พิธีเปิด" https...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ป...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่...

บูรพาเกมส์ พิธีเปิด

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก "บูรพาเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558

บูรพาเกมส์ ฟุตซอล

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก "บูรพาเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558

บูรพาเกมส์ ตะกร้อ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก "บูรพาเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558

บูรพาเกมส์ ฟุตบอล

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก "บูรพาเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558

บูรพาเกมส์ บาสเกตบอล

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก "บูรพาเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558

บูรพาเกมส์ วอลเลย์บอล

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก "บูรพาเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558

บูรพาเกมส์ เปตอง

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก "บูรพาเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558

บูรพาเกมส์ วอลเลย์บอลชายหาด

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก "บูรพาเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558