วิ่งสามขา

ประเภทการแข่งขัน
 1. วิ่ง 100 เมตร
 2. วิ่งผลัด 5 X 80 เมตร
กติกาวิ่งสามขา 100 เมตร
 1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์
 2. นักกีฬายืนหลังเส้นเริ่มผูกขาให้เรียบร้อย
 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้วิ่งไปให้ถึงเส้นชัย
 4. คู่ไหนถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะตามลำดับ
 5. กรณีที่ล้มให้ลุกขึ้นและวิ่งต่อไปให้ถึงเส้นชัย
 6. การวิ่งต้องอยู่ในช่องวิ่งของตนเอง ถ้าล้ำไปในช่องวิ่งคู่อื่นถือว่า “ฟาว์ล”
กติกาวิ่งสามขาผลัด 5 X 80 เมตร
 1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ตัวแทนจังหวัดพร้อมเชือกผูกขา 5 คู่
 2. นักกีฬาแต่ละคู่เข้าประจำที่โดยคู่แรกจะถือไม้ผลัดไว้ยืนหลังเส้นเริ่ม
 3. ไม้ที่ 1 ออกตัวถึงระยะ 80 เมตร ส่งไม้ต่อให้ไม้ที่ 2 ภายในเขตที่กำหนด ถ้ารับเกินเขต ถือว่า “ฟาว์ล” ไม้หล่นได้ภายในเขตที่กำหนดเท่านั้น
 4. ไม้ที่ 2 ส่งต่อให้ไม้ที่ 3 ภายในเขต
 5. ไม้ที่ 3 ส่งต่อให้ไม้ที่ 4 ภายในเขต
 6. ไม้ที่ 4 ส่งต่อให้ไม้ที่ 5 ภายในเขต ไม้สุดท้ายเข้าเส้นชัย ทีมใดถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ : เขตกำหนดรับส่งไม้ ก่อน 5 เมตร และหลัง 5 เมตร ไม้ตกภายในเขตเก็บได้ ถ้าตกนอกเขต ถือว่า “ฟาว์ล” ต้องออกจากการแข่งขัน