เตะปี๊บไกล

ประเภทการแข่งขัน
 1. เตะปี๊บไกลแบบผลัด ชาย หญิง
 2. ระยะทาง 5 X 20 เมตร
กติกาการแข่งขันเตะปี๊บไกลแบบผลัด
 1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์
 2. ผู้เล่นแต่ละทีมยืนหลังเส้นเริ่มพร้อมติดหมายเลขลำดับการเตะปี๊บคนที่ 1, 2, 3, 4 และ คนที่ 5
 3. ผู้เล่นคนที่ 1 ยืนหลังเส้นเริ่มพร้อมปี๊บ 1 ใบ
 4. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้คนที่ 1 เตะปี๊บไปให้ไกลที่สุด 1 ครั้งเมื่อปี๊บหยุด ผู้เล่นคนที่ 1 แตะมือผู้เล่นคนที่ 2
 5. ผู้เล่นคนที่ 2 วิ่งไปเตะปี๊บไปให้ไกลที่สุด แล้ววิ่งมาแตะผู้เล่นคนที่ 3
 6. ผู้เล่นคนที่ 3 วิ่งไปเตะปี๊บไปให้ไกลที่สุด แล้ววิ่งมาแตะผู้เล่นคนที่ 4
 7. ผู้เล่นคนที่ 4 วิ่งไปเตะปี๊บไปให้ไกลที่สุด แล้ววิ่งมาแตะผู้เล่นคนที่ 5
 8. ผู้เล่นคนที่ 5 วิ่งไปเตะปี๊บไปให้ไกลที่สุด
 9. ทีมใดเตะถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ : เมื่อเตะครบ 5 คนแล้วยังไม่ถึงเส้นชัย ก็แตะคนที่ 1 ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเส้นชัย ใช้เส้นชัยเป็นเกณฑ์