วิ่งกะลา

ประเภทการแข่งขัน
 1. วิ่งกะลา 50 เมตร ชาย หญิง
 2. วิ่งผลัด 8 X 50 เมตร
กติกาวิ่งกะลา 50 เมตร
 1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์พร้อมกะลา 1 ชุด
 2. นักกีฬายืนบนกะลาหลังเส้นเริ่มให้เรียบร้อย
 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้วิ่งไปให้ถึงเส้นชัย
 4. ผู้เล่นที่ถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะตามลำดับ
 5. กรณีที่ล้มให้ลุกขึ้นและวิ่งต่อไปให้ถึงเส้นชัย
 6. การวิ่งต้องอยู่ในช่องวิ่งของตนเอง ถ้าล้ำไปในช่องวิ่งคู่อื่นถือว่า “ฟาว์ล”
กติกาวิ่งกะลาผลัด 8 X 50 เมตร
 1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ตัวพร้อมกะลา 1 ชุด
 2. นักกีฬาแต่ละคนเข้าประจำที่โดยคนแรกจะยืนบนกะลาหลังเส้นเริ่ม
 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มคนที่ 1 ออกตัวถึงระยะ 50 เมตร ถอดกะลาส่งต่อให้คนที่ 2 ภายในเขตที่กำหนด ถ้ารับเกินเขต ถือว่า “ฟาว์ล”
 4. ไม้ที่ 2 ส่งต่อให้ไม้ที่ 3 ภายในเขต
 5. ไม้ที่ 3 ส่งต่อให้ไม้ที่ 4 ภายในเขต
 6. ไม้ที่ 4 ส่งต่อให้ไม้ที่ 5 ภายในเขต ไม้สุดท้ายเข้าเส้นชัย ทีมใดถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ : การถอดส่งกะลานอกเขต รับ-ส่ง ถือว่า “ฟาว์ล” ต้องออกจากการแข่งขัน