ตีวงล้อ

ประเภทการแข่งขัน
 1. ตีวงล้อระยะทาง 200 เมตร ชาย หญิง
 2. ตีวงล้อผลัด 5 X 80 เมตร
กติกาการตีวงล้อระยะทาง 200 เมตร
 1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์พร้อมวงล้อ,ไม้ตี 1 ชุด
 2. นักกีฬายืนจับวงล้อพร้อมไม้ตีหลังเส้นเริ่มให้เรียบร้อย
 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้ตีวงล้อโดยใช้ไม้ที่กำหนดให้ไปให้ถึงเส้นชัย
 4. ผู้เล่นที่ถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะตามลาดับ
 5. กรณีที่วงล้อล้มให้จับขึ้นมาแล้วตีต่อไปให้ถึงเส้นชัยได้
 6. การตีไม่จำเป็นต้องอยู่ในช่องวิ่งของตนเอง ผู้เล่นต้องหลบกันเอง
กติกาการตีวงล้อผลัด 5 X 80 เมตร
 1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์พร้อมวงล้อ, ไม้ตี 1 ชุด
 2. นักกีฬาแต่ละคนเข้าประจำที่โดยคนแรกจะยืนจับวงล้อพร้อมไม้ตีหลังเส้นเริ่ม
 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มคนที่ 1 ออกตัวถึงระยะ 80 เมตร ต้องจับวงล้อมาส่งต่อให้คนที่ 2 ภายในเขตที่กำหนด ถ้ารับเกินเขต ถือว่า “ฟาว์ล”
 4. คนที่ 2 ตีวงล้อไปให้ถึงระยะทาง 80 เมตร จับวงล้อมาส่งต่อให้คนที่ 3 ภายในเขตที่กำหนด
 5. คนที่ 3 ตีวงล้อไปให้ถึงระยะทาง 80 เมตร จับวงล้อมาส่งต่อให้คนที่ 4 ภายในเขตที่กำหนด
 6. คนที่ 4 ตีวงล้อไปให้ถึงระยะทาง 80 เมตร จับวงล้อมาส่งต่อให้คนที่ 5 ภายในเขตที่กำหนด
 7. คนที่ 5 คนตีวงล้อคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย ทีมใดถึงก่อนเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ : เขตกำหนดรับส่งวงล้อ ก่อน 1 เมตร และหลัง 1 เมตร
 1. ถ้ารับส่งเกินเขต ถือว่า “ฟาว์ล” ต้องออกจากการแข่งขัน
 2. การตีวงล้อออกนอกลู่ไม่ถือว่า ฟาว์ล
ถ้าออกตรงไหนให้จับวงล้อมาตีตรงตำแหน่งที่ออก ตีวงล้อไปชนทีมอื่นก็ไม่ถือว่า “ฟาว์ล” ผู้เล่นแต่ละทีมต้องพยายามหลบกันเอง