เรือบก

ประเภทการแข่งขัน
  1. เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน
  2. ระยะทาง 50 เมตร
กติกาการแข่งขันเรือบก
  1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์
  2. ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่ายยืนอยู่ในแนวเดียวกัน โดยจัดเป็นแถวตอน
  3. ระยะห่างระหว่างเส้นเริ่มถึงเส้นชัยประมาณ 50 เมตร
  4. ผู้เล่นทุกทีมนั่งลงกับพื้น โดยให้ผู้เล่นที่อยู่ข้างหลังยกขาทั้ง 2 ข้างรัดหรือเกี่ยวเอวของผู้เล่นที่อยู่ด้านหน้าเอาไว้ต่อ ๆ กัน
  5. ผู้เล่นแต่ละแถวอยู่หลังเส้นเริ่มเพื่อรอสัญญาณเริ่มเล่น
  6. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่นผู้เล่นทุกทีมกระเถิบตัวไปข้างหน้าให้พร้อมกันอย่างรวดเร็ว แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้ขาหลุดจากเอวผู้เล่นด้านหน้าโดยเด็ดขาด
  7. เรือลำใดถึงเส้นชัยก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะ
หมายเหตุ : เรือลาใดขาหลุดจากเอวถือว่า “ฟาว์ล” แพ้