ปิดตาตีหม้อ

ประเภทการแข่งขัน
  1. ปิดตาตีหม้อแบบผลัด ชาย หญิง
  2. ระยะทาง 5 X 20 เมตร
กติกาการแข่งขันปิดตาตีหม้อแบบผลัด
  1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์พร้อมไม้ตีหม้อ 1 ชุด
  2. ผู้เล่นคนที่ 1 ยืนหลังเส้นเริ่มถือไม้ตีหม้อพร้อมกับปิดตา เดินไปส่งไม้ให้ผู้เล่นคนที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างจากคนที่ 1 ระยะ 20 เมตร คนที่ 2 สามารถบอกให้คนที่ 1 เดินได้
  3. เมื่อคนที่ 2 ได้ไม้ตีหม้อแล้วก็จะเดินไปส่งไม้ให้คนที่ 3 คนที่ 2 สามารถบอกผู้เล่นคนที่ 3 ได้
  4. เมื่อคนที่ 3 ได้ไม้ตีหม้อแล้วก็จะเดินไปส่งไม้ให้คนที่ 4 คนที่ 3 สามารถบอกผู้เล่นคนที่ 4 ได้
  5. เมื่อคนที่ 4 ได้ไม้ตีหม้อแล้วก็จะเดินไปส่งไม้ให้คนที่ 5 คนที่ 4 สามารถบอกผู้เล่นคนที่ 5 ให้เดินไปตีให้ถูกหม้อได้
  6. ทีมใดตีโดนหม้อแตกก่อนจะเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ : กรรมการประจำเส้นจะเป็นผู้ปิดตาให้ผู้เล่นเอง