วู้ดบอล

วู้ดบอล มาจากคำว่า WOODที่แปลว่า ไม้ และ BALL คือลูกบอลกลมๆ WOODBALL จึงแปลว่า ลูกบอลที่ทำด้วยไม้ ดังนั้นกีฬาวู้ดบอล จึงเป็นกีฬาที่ใช้ไม้ตีลูกบอลให้วิ่งในสนามไปสู่ประตูที่ทำด้วยไม้ โดยนับจำนวนครั้งในการตีลูกบอล โดยผู้ที่จะชนะการแข่งขันต้องตีให้จำนวนครั้งน้อยที่สุด กีฬาวู้ดบอล (WOODBALL) กำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไต้หวัน โดยมีชาวไต้หวันชื่อ Mr.Weng เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้น มีการเล่นกันอย่างแพร่หลายในประเทศแถวเอเชีย และเริ่มเข้ามาเผยแพร่ สู่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2541 โดย ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร นายกสมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งรองประธานสหพันธ์วู้ดบอลแห่งเอเชีย ได้นำนักกีฬาวู้ดบอลจากประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลในประเทศต่างๆ แถบเอเชีย หลังจากนั้นประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันไทยแลนด์วู้ดบอลอินวิเตชั่น ที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีนักกีฬาจากชาติต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน อาทิเช่น ประเทศไต้หวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งทำให้ชาวต่างชาติประทับใจและรู้จักประเทศไทยอย่างยิ่ง ในขณะนี้กีฬาวู้ดบอลกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายและรู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น เพราะเป็นกีฬาที่มีทักษะการเล่นง่ายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิให้มั่นคงมีสายตาดีในการคาดคะเนการตีลูกให้แม่นยำ และยังนำมาซึ่งความแข็งแรงของร่างกายอีกด้วย

    เริ่มต้นกับวู้ดบอล
 1. วู้ดบอลเป็นกีฬาที่สา มารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย
 2. วู้ดบอลเป็นกีฬาที่สนุกสนานและมีการใช้ทักษะหลายอย่างในการเล่น
 3. กีฬาวู้ดบอลเป็นกีฬาที่มีวิธีการเล่นคล้ายกับกีฬากอล์ฟ
 4. กีฬาวู้ดบอลใช้อุปกรณ์การเล่นเพียง ไม้ตี ลูกวู้ดบอลและประตูเท่านั้น และสามารถเล่นได้บนพื้นหญ้าแบบใดก็ได้
 5. วู้ดบอลเป็นกีฬานันทนาการและสร้างความสัมพันธ์ในสังคมได้ดี
    อุปกรณ์
 • ไม้วู้ดบอล
 • ลูกวู้ดบอล
 • ประตูวู้ดบอล
    กฎและกติกาการเล่น
 1. การตี ให้ผู้เล่นตีลูกวู้ดบอลด้วยไม้ตีในมุมที่ถูกต้อง
 2. การนับคะแนนเมื่อผู้เล่นตีลูกวู้ดบอลด้วยไม้ผ่านเข้าประตูทั้งลูกโดยผ่านเข้าประตูด้านใดก็ได้จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเล่นในเกมนั้น
 3. การตีลูกวู้ดบอลออกนอกเขต เมื่อผู้เล่นตีลูกวู้ดบอลออกนอกเขตสนามให้ผู้เล่นนำลูกวู้ดบอลกลับมาวางไว้ในระยะห่างเท่ากับ 2หัวไม้จากจุดที่ถูกตีออกไป เพื่อเริ่มเล่นใหม่อีกครั้ง
 4. การคิดคะแนนรวม ผู้ชนะการแข่งขัน คือผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมในการตีน้อยครั้งที่สุดแต่ถ้าผู้เล่นมีคะแนนสะสมในการตีเท่ากันให้ตัดสินโดยนับคะแนนผู้ที่น้อยกว่าจากประตูก่อนจบการแข่งขัน

การออกแบบสนามวู้ดบอล สนามที่ใช้ในการเล่นกีฬาวู้ดบอลสามารถใช้สนามหญ้าแบบใดก็ได้ โดยให้มีความกว้างประมาณ 2 – 10 เมตร และความยาวประมาณ 20 – 80 เมตร และให้ตั้งประตูไว้อีกด้านหนึ่งของสนาม โดยกำหนดให้เส้นเริ่มต้นอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามกับประตู แต่ละสนามให้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลโดยทั่วไปจะกำหนดให้มี 12 ประตู ซึ่งความยาวของสนามรวมแล้วไม่น้อยกว่า 500 เมตรกติกาการแข่งขัน WOOD BALL

    การจัดทีมการแข่งขัน
ใน 1 ทีม ประกอบด้วย

 • ผู้จัดการทีม
 • ผู้ฝีกสอน
 • ผู้ควบคุมทีม
 • หัวหน้าทีม
 • นักกีฬา
 • นักกีฬา 4-8 คน (รวมหัวหน้าทีม) และนักกีฬาลงแข่งขัน 4-6 คน คิดคะแนนจากผู้เล่นที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด 4 คน
 • นักกีฬาที่ไม่ได้ลงชื่อในทีมแข่งขันไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน
    ประเภทการแข่งขัน
 1. ประเภททีม คิดคะแนนจากผู้เล่น 4 คน ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด
 2. ประเภทบุคคล คิดคะแนนแต่ละบุคคล
 3. ประเภทคู่ผสม ผู้เล่นชาย 1 คน หญิง 1 คน ตีลูกคนละ 1 ครั้งสลับกันไป
    ลำดับการเล่น (ในแต่ละชุดที่ลงทำการแข่งขัน)
 1. เรียงลำดับคนแรกเริ่มตีก่อน ในสนามแรกตามใบบันทึกคะแนนและเรียงลำดับจนครบทุกสนาม
 2. สนามที่ 2 เริ่มตีจากลำดับที่ 2 ตีเป็นคนแรกและเรียงตามลำดับ
 3. สนามต่อไป เช่นเดียวกันกับข้อ 3.2
    หน้าที่กรรมการผู้ตัดสิน
 1. เช็ครายชื่อผู้เล่นและอุปกรณ์การแข่งขัน
 2. นำผู้เล่นไปยังสนามและขานชื่อผู้เล่นทุกครั้ง
 3. ประกาศและสรุปคะแนนของผู้เล่นแต่ละสนาม
 4. บันทึกผลการแข่งขันลงในใบบันทึกคะแนน
 5. ตรวจเช็คผลการแข่งขันพร้อมทั้งให้ผู้เล่นเซ็นชื่อหลังการแข่งขันสิ้นสุดลงในแต่ละสนาม เพื่อยืนยันผลการแข่งขัน
 6. กรรมการผู้ตัดสินอยู่ด้านหน้าข้างสนามที่ไม่กีดขวางการเล่น
 7. กรรมการผู้ตัดสินควรยืนอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเห็นลักษณะการตีของผู้เล่นแต่ละคนและทิศทางที่ลูกบอลถูกตีไปได้อย่างชัดเจน