ชักเย่อ

ประเภทการแข่งขัน
  1. ชักเย่อประเภท ชาย หญิง
  2. จำนวน 10 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 550 กก.
กติกาการแข่งขันชักเย่อ
  1. นักกีฬาทั้งสองทีมรายงานตัวติดเบอร์พร้อมกับชั่งน้ำหนักรวม 10 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 550 กก.
  2. นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่าย เข้าประจำที่จับเชือกไว้ทุกคนหลังผ้าแดงดึงเชือกไว้ให้ตึงพอประมาณให้ผ้าแดงที่ผูกไว้ตรงกลางอยู่ตรงกับแนวเส้นแบ่งแดนพอดี
  3. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่น ทั้งสองฝ่ายก็ออกแรงดึงพร้อมกันให้จุดกึ่งกลางของเชือกฝ่ายตรงข้ามเข้ามายังเขตแดนของตนจนครบ 2 เมตรก็จะเป็นผู้ชนะ (การเล่นในครั้งที่ 2 ต้องเปลี่ยนแดนกัน แต่ถ้าต้องตัดสินกันในเกมที่ 3 ต้องเสี่ยงเลือกแดนใหม่)
  4. ฝ่ายใดชนะ 2 ครั้งติดต่อกัน หรือชนะ 2 ใน 3 ครั้ง จะเป็นผู้ชนะโดยเด็ดขาด