กระโดดเชือกหมู่

ประเภทการแข่งขัน
  1. กระโดดเชือกหมู่ ชาย หญิง ทีมละ 10 คน
  2. กำหนดเวลาในการกระโดด 3 นาที
กติกาการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่
  1. นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์
  2. ผู้เล่นแต่ละทีมยืนที่บริเวณที่กำหนดจานวน 10 คน
  3. ผู้เล่นที่แกว่งเชือกเข้าประจำที่
  4. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่น ผู้เล่นแกว่งเชือกเริ่มแข่วง ผู้เล่นอื่นจะกระโดดเข้าเชือกตามลำดับ กรรมการจะบันทึกเวลาเมื่อคนที่ 10 เข้าว่าเข้ากระโดดเชือก
  5. ผู้เล่นทั้ง 10 คน ต้องกระโดดเชือกไปพร้อมกันจนกว่ากรรมการจะให้สัญญาณหมดเวลา
  6. ผู้เล่นคนที่ 10 ของทีมใดเข้ากระโดดเชือกในเวลาที่น้อยที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะ
หมายเหตุ : การกระโดดต้องไม่ตายก่อน หรือสะดุดเชือก ถ้าสะดุดเชือกหรือตายก่อนถึงเวลาที่กำหนดถือว่าหมดสิทธิ์(แพ้) ถ้าตายหมดทุกทีม ทีมใดคนที่ 10 เข้าเชือกในเวลาที่น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ