Sports and Recreation Division
ยินดีต้อนรับกองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์

ชมรมซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยบูรพา คว้าแชมป์ CU Softball Championship 2017

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับชมรมซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้คว้าแชมป์ CU Softball Championship 2017ทีมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิ...

สรุปเหรียญ มอดินแดงเกมส์

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแ...

การปรับปรุงสนามกีฬา ประจำปี 2561

งานบริหารสนามกีฬา กองกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสนามกีฬา ประจำปี 2561

สาระกีฬาน่ารู้

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

กระโดดเชือกหมู่

ประเภทการแข่งขัน กระโดดเชือกหมู่ ชาย หญิง ทีมละ 10 คน กำหนดเวลาในการกระโดด 3 นาที กติกาการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ นักกีฬารายง...

ข้อมูลนักกีฬา
นายพัฒนพงษ์ อุทัยศรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาววณิชชา โฉมทองดี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายณทวรรษ เชาวกิจวรชิต
วิทยาศาสตร์การกีฬา
รูปกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพ...

8 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาบุคลากร ประจำป...

6 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงแสดงความยิน...

19 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมปั่นจักรยาน B...

39 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network