ยินดีต้อนรับสู่.....กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำ...

โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพสู่มวลชน

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับชมรมแอโรบิคแด๊นซ์ บางแสน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคให้แก่ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบ...

สาระกีฬาน่ารู้

ลอนโบวล์ส

กีฬา ลอนโบวล์สเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2131 ขณะที่อังกฤษทำสงครามกับสเปน ฟรานซิส เดรค์ ผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษในขณะนั้นกำลังเล่นลอน...

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

ข้อมูลนักกีฬา
นายณัฐ บุตรมารศรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายเทอดพล อาตม์อุย
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางสาวภัทราภรณ์ พานแก้ว
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายณัฐวุฒิ จิตต์แก้ว
วิทยาศาสตร์การกีฬา
รูปกิจกรรม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

16 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรม การใช้หลั...

13 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

ก้าวคนละก้าว ลองรัน ...

49 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ก...

5 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network