ยินดีต้อนรับสู่.....กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์

สรุปเหรียญ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 เดอะซันเกมส์

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปท...

ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มาวิ่งกันเถอะสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ เปิดให้บริการลู่กรีฑา เพื่อการเดิน - วิ่ง สำหรับผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย นิสิต บุคลากร และประชา...

สาระกีฬาน่ารู้

ลอนโบวล์ส

กีฬา ลอนโบวล์สเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2131 ขณะที่อังกฤษทำสงครามกับสเปน ฟรานซิส เดรค์ ผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษในขณะนั้นกำลังเล่นลอน...

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

ข้อมูลนักกีฬา
นายชินกฤต อิ่มกระจ่าง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาววณิชชา โฉมทองดี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายจารุพงศ์ มีอยู่สามเสน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
รูปกิจกรรม

งานเชิดชูเกียรตินักก...

34 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

การอบรมและพัฒนาทักษะ...

24 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

การแข่งขันฟุตบอล 9 ค...

13 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจก...

25 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network