ยินดีต้อนรับสู่.....กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานและนักกีฬาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้...

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำ...

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

สาระกีฬาน่ารู้

ลอนโบวล์ส

กีฬา ลอนโบวล์สเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2131 ขณะที่อังกฤษทำสงครามกับสเปน ฟรานซิส เดรค์ ผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษในขณะนั้นกำลังเล่นลอน...

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

ข้อมูลนักกีฬา
รูปกิจกรรม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

15 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

16 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรม การใช้หลั...

13 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

ก้าวคนละก้าว ลองรัน ...

49 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network