ยินดีต้อนรับสู่.....กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 : Portfolio โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 เปิดรับส...

ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มาวิ่งกันเถอะสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ เปิดให้บริการลู่กรีฑา เพื่อการเดิน - วิ่ง สำหรับผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย นิสิต บุคลากร และประชา...

สรุปเหรียญ ขุนเลเกมส์

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

สาระกีฬาน่ารู้

ลอนโบวล์ส

กีฬา ลอนโบวล์สเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช 2131 ขณะที่อังกฤษทำสงครามกับสเปน ฟรานซิส เดรค์ ผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษในขณะนั้นกำลังเล่นลอน...

เรือบก

ประเภทการแข่งขัน เรือบก ชาย หญิง ทีมละ 5 คน ระยะทาง 50 เมตร กติกาการแข่งขันเรือบก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ ผู้เล่นหัวแถวของแต่ละฝ่าย...

ลากทางพร้าว/กาบหมาก

ประเภทการแข่งขัน ลากทางพร้าว/กาบหมาก คู่ผสม ระยะทาง 3 X 30 เมตร กติกาการแข่งขันลากทางพร้าว/กาบหมาก นักกีฬารายงานตัวติดเบอร์ เริ่มต้...

ข้อมูลนักกีฬา
นายวิธวินท์ พาณิชยาชีวะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นายณัฐพล ทับทิม
ศึกษาศาสตร์
นางสาวเมธินี ระรื่น
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายณัฐชนน ภู่อ่ำ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
รูปกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจก...

25 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

5 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

10 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานซ่อมบำรุง และดูแล...

10 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network