บางแสนเกมส์

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิมใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นครั้งแรก โดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดทบวง มหาวิทยาลัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และได้กำหนดให้สถาบันการศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้า ภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่า รายละเอียด More »

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เวลาเรียนให้กับนิสิตและคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เวลาเรียนให้กับนิสิตและคำ สั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ”พลบดีเกมส์” รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม พ.ศ. 2556 Download แบบฟอร์ม   More »

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ “พลบดีเกมส์” รอบคัดเลือก โซนภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลชายหาดชาย เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง เปตอง ประเภททีมคู่หญิง ประเภททีมคู่ชาย ประเภทเดี่ยวชาย ประเภททีมคู่ผสม จำนวน ๒ คู่ ปะเภททีมชาย More »

นายกีระติ บัวลง ได้ออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2012

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 นายกีระติ  บัวลง นักกีฬาเรือใบ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยโค้ช นาวาตรีวีรสิฎฐ์  พวงนาค  ได้ออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2012 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 12 ส.ค. 2555 โดยมีรองศาสตราจารย์อัฌชา  ก.บัวเกษร รองอธิการบดี เดินทางมาส่งพร้อมมอบเงินที่ได้จากคณะกรรมการบริหาร จำนวน 67,500 บาท มามอบให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจในการแข่งขัน More »

 

สนามบาสเกตบอล

bastket