ประชาสัมพันธ์

กีฬามหาวิทยาลัย รอบมหกรรม

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/BUU-HOUSE-1549731425274346/?fref=ts

กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของภาคตะวันออก

กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของภาคตะวันออก เช่น กระโดดเชือกหมู่ ชักเย่อ ตี่จับ เตะปี๊บไกล ปิดตาที่ห...

สาระกีฬาน่ารู้

วู้ดบอล

วู้ดบอล มาจากคำว่า WOODที่แปลว่า ไม้ และ BALL คือลูกบอลกลมๆ WOODBALL จึงแปลว่า ลูกบอลที่ทำด้วยไม้ ดังนั้นกีฬาวู้ดบอล จึงเป็นกีฬาที่ใช้ไ...

กาบัดดี้

กีฬากาบัดดี้เป็นกีฬาพื้นบ้านมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อน มักเล่นกันทั่วไปในแถบเอเชียเขตร้อน โดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้ที่นิยมเล่นกันอย...

รูปกิจกรรม

บูรพาเกมส์ พิธีเปิด

47 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

บูรพาเกมส์ ฟุตซอล

51 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

บูรพาเกมส์ ตะกร้อ

45 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

บูรพาเกมส์ ฟุตบอล

44 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network